Logo

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål:


  • At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

  • At bevare Forsamlingsgårdens smukke bygninger og omgivelser.Forsamlingsgården bruges i dag af en stor gruppe mennesker:


  • Foreningen afholder en række kulturelle arrangementer året igennem.

  • Der holdes ca. 150 private fester om året.

  • Pensionister har indrettet et ældrecenter med såvel opholds- som værkstedslokaler.

  • Kor-92 Sundeved har hjemme på Forsamlingsgården.Medlemsskab:


  • Foreningen opfordrer hermed borgerne til at forny deres medlemsskab / blive nye medlemmer af foreningen.

  • Medlemsskab tegnes for et år ad gangen og giver stemmeret på den årlige generalforsamling.

  • Medlemskort 50,00 kr. pr. person.

  • Medlemskontingent kan indbetales på det udsendte indbetalingskort eller bankkonto nr. 5953 - 8039922.


Dit lokale kulturhus....

Forsamlingsgården Sundeved åbnede som dansk samlingssted den 11.12. 1911.


Pedellen træffes torsdag mellem klokken 17.00 og 18.00 på Forsamlingsgården. Telefon 74467117 / 60160158

Forsamlingsgaarden Sundeved, Nybølvej 2, Vester Sottrup, 6400  Sønderborg. Webmaster Kurt Ager