Logo

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål:


  • At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

  • At bevare Forsamlingsgårdens smukke bygninger og omgivelser.Forsamlingsgården bruges i dag af en stor gruppe mennesker:


  • Foreningen afholder en række kulturelle arrangementer året igennem.

  • Der holdes ca. 150 private fester om året.

  • Pensionister har indrettet et ældrecenter med såvel opholds- som værkstedslokaler.

  • Kor-92 Sundeved har hjemme på Forsamlingsgården.Medlemsskab:


  • Foreningen opfordrer hermed borgerne til at forny deres medlemsskab / blive nye medlemmer af foreningen.

  • Medlemsskab tegnes for et år ad gangen og giver stemmeret på den årlige generalforsamling.

  • Medlemskort 50,00 kr. pr. person.


Dit lokale kulturhus, huset der samler

Forsamlingsgården Sundeved åbnede som dansk samlingssted den 11.12. 1911.


Pedellen træffes torsdag mellem klokken 17.00 og 18.00 på Forsamlingsgården. Telefon 22620390

Forsamlingsgaarden Sundeved, Nybølvej 2, Vester Sottrup, 6400  Sønderborg.