Arrangementer

Kommende Arrangementer

Foredragsaften om Vikingekvinder

6. marts kl. 19:00 - 20:30


En fortælling om kvinder i vikingetiden og deres livsvilkår
Vikingetidens kvinder er i såvel samtidens som vores egen moderne historieskrivning alt for ofte blevet overset. Ved at dykke ned i arkæologiske og skriftlige kilder fra perioden, er det lykkedes arkæologen Lars Christian Nørbach at tegne et troværdigt og forskningsbaseret billede af vikingetidens kvinder i bogen Vikingekvinder. Kilderne viser, at
beskrivelserne af kvindernes vilkår i vikingetiden må skelne mellem denne og gudernes verden. De ting, som kvinder kunne udføre hinsides, var langt fra mulige i denne verden.
Kom og hør Lars Christian Nørbach, arkæolog og direktør for Nordjyske Museer, der blandt andet omfatter de væsentlige vikingemuseer Lindholm Høje og Fyrkat, fortælle om kvindeliv i vikingetiden. Vi bliver præsenteret for kvindernes livsvilkår gennem forskellige perioder af livet – som barn, giftemoden eller husfrue, og deres roller som trælle, arbejdskvinder, vølver eller friller.


Afholdes i samarbejde med Biblioteket.


Entré: 100 kr./70 kr. (under 26 år) inkl. kaffe og kage

Arbejdsdag

16. marts kl. 9:00 - 13:00


Så er det igen tid til arbejdsdag på Forsamlingsgaarden hvor vi i fællesskab vil hjælpe hinanden med at shine Forsamlingsgaarden op, til forsat at fremstå som en fryd for øjet, både udvendigt og indvendigt.

Der er små og store opgaver, så alle har mulighed for at give en hånd med.

Vi håber at brugere og andre interesserede vil være med til at gøre formiddagen til en hyggelig og munter oplevelse, med et godt formål.

Vi slutter af med til godt til gane og mave, så husk tilmelding til Carsten på carstenthansen@bbsyd.dk eller på telefon/SMS 24966567

Herrefrokost

6. april kl. 13:00Vise Versa

13. september kl. 19:30 - 21:00


Gamle kendinge gæster igen forsamlingsgaarden - det var mere eller mindre på forsamlingsgaarden at VISE VERSA opstod i slutningen af 80ene. VISE VERSA består af Anne (Rubeck Brudvig), Søs (Ries) og undertegnede som har været med hele vejen - Mathias (Ries) har spillet med VISE VERSA de sidste 10 år.

Arbejdsdag

14. september kl. 9:00 - 13:00


Så er det igen tid til arbejdsdag på Forsamlingsgaarden hvor vi i fællesskab vil hjælpe hinanden med at shine Forsamlingsgaarden op, til forsat at fremstå som en fryd for øjet, både udvendigt og indvendigt.

Der er små og store opgaver, så alle har mulighed for at give en hånd med.

Vi håber at brugere og andre interesserede vil være med til at gøre formiddagen til en hyggelig og munter oplevelse, med et godt formål.

Vi slutter af med til godt til gane og mave, så husk tilmelding til Carsten på carstenthansen@bbsyd.dk eller på telefon/SMS 24966567

Dameaften

28. september kl. 18:00Generalforsmling

27. februar 2025 kl. 18:30


Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetæller.
  3. Årsberetning.
  4. Fremlæggelse af reviderede
    regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af forslag til budget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg ifølge lovene.
  8. Eventuelt.


Forsalg til dagsordens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde seneste en uge før generalforsamlings afholdelse.
Der vil være et let traktement.


Alle der har betalt kontingent for 2025 har stemmeret på generalforsamlingen. Du kan stadig nå at blive medlem ved at indbetale 50,- på konto 5953 8039922 eller på MobilePay 53208.


Bestyrelsen

unsplash